Tränings-OL 1/9

  • 31 aug 2015

Träning väster om Älvbron Se PM nedan

PM

för träning 1 september  

Samling: Vägvisning från Älvbron. Kör över bron och fortsätt rakt fram i vägskälet. Kör försiktigt förbi förbi stugan och ännu försiktigare efter den. DÅLIG VÄG!

Parkering: Norr om starten. Parkera tätt! Reservparkering anvisas vid behov.

Start: Från kl 17.30 (Går att starta från 17,00)

Banor: Långa 4400 m, 20 kontroller                   Skala 1:10 000

              Mellan 3000m, 14 kontroller                  Skala 1:7500

             Korta GUL 1500 m, 13 kontroller          Skala 1:10 000

Terräng: Långa o Mellan startar i huvudsakligen lättlöpt – delvis njutbar -  terräng. Senare delen av banan i delvis grön terräng, men med vissa möjligheter att hitta bra vägval.

Korta banan huvudsakligen längs stig, men med kortare skogsutflykter. Sista biten något svårare.

Anmäl och töm SI före start. Glöm inte att stämpla ut.

Långa och Mellan får kartan direkt efter startstämplingen.

 LYCKA TILL!

Yngve o Sune