Tränings-OL 3/9

  • 31 aug 2015

Torsdagsträningen är på Sandfallet, start från kl 17,30

Samling Sandfallets fotbollsplan (Taggsvampsvägen)

Start mellan kl. 17.30 – 18.30

3 banor Medeldistans

Sportident , kompasser samt datapinnar finns att låna.

 

Upplysn.  Lars Nyman   070 – 578 49 57