Sunes veteranbana

  • 17 jan 2015

Tummen upp för Sunes val av terräng med fin bana söder om Sättrastugan

När frun och jag var på väg att springa ut i skogen på Sunes veteranbana dök det ytterligare upp en bil, hela familjen Jacobssons från Degerfors hade anammat träningstillfället som veckans veteraner hade sprungit tidigare i veckan. Karta och samlingplats finns ju på hemsidan och vem som helst i hela världen kan komma och springa....

En kommentar från familjen Jacobsson var att det borde vara straffbart att inte utveckla kartan då finare skog och terräng får man leta länge efter.

Vi instämmer i detta och hoppas fler Kokare tar tillfället i akt och springer i detta område.

Nästan ingen miss och bara ett konstaterande att mossen vid kontroll 7 satt lite mer norrut än den skulle, bara 10 talet meter, så det var inom felmarginalen....

Vår GPS rutt

Tack Sune för riktigt bra bana i fin terräng /Stefan och Britt