Vi uppmanar alla kilometeransvariga

  • 27 aug 2014

att kolla upp sin kilometer på våra spår här i Hultet efter allt regnande, eftersom vattnet har gjort egna diken på vissa ställen.

Arbetslag

 

Lennart Mikaelsson