MOTIONSSPÅREN HULTET.

  • 7 okt 2013

Vintern närmar sig och är dags att se över kilometerna med röjning och dikning så att vi kan ha hög kvalitet på våra spår när snön kommer.

Arbetslagen finns på hemsidan under fliken Föreningen, Hultet.

Spåransvarig
Lennart Mikaelsson