Tränings-OL 10/9

  • 9 sep 2013

Tränings-OL kl. 17-18 vid Björkvallen. Samling vid vattentornet. Två banor av sprintkaraktär samt en "Prova på" bana erbjuds. Upplysn. Roger tel. 0550-213606. Välkomna!