Kretstävling 29/8

  • 26 aug 2013

Per Jansson har skickat en inbjudan till Kretstävling i Karlskoga

Torsdagen 29 augusti inbjuder Djerf till Krets med sedvanliga kretsbanor och öppna klasser

för övriga sk. motions- OL.

 

Plats:             Kedjeåsen. Vägvisning från Lokavägen, Ca. 20km N. Karlskoga.

Banor:           Bana 1/ Ö1    2,6km, ledstång (HD10)

                      Bana 2/ Ö2    2,6km, ledstång med avsteg (HD12)

                      Bana 3/ Ö3    3,3km, delvis ledståmg med uppfångande ledstång (HD14)

                      Bana 4/ Ö4    4,8km, kurvbildsorientering med uppfångare (HD16)

                      Bana 5/ Ö5    5,4km, kurvbildsorientering och något längre.

Karta             Kedjeåsen. Rev. 2013 skala 1:10 000 samt några ex (Ö2- Ö4) i 1:7 500. Ekv 5m.

Stämpling      SportIdent. Lånepinnar finns vid arenan.

Start              Mellan kl. 17:00 och 18:00. Röd/gul snitsel till start för samtliga. Lösa definitioner kommer att finnas men är även tryckt på kartan.

                      Tävlingsstart  tillämpas: Dvs. 2 st startboxar (2min) definition +2min, kartan +1min och sedan på långt pip, startstämling och iväg!

Parkering       Längs väg nära arenan.

Ombyte         Våtklut/ bad i sjön Fisklösen. 100m från arenan.

Kostnad        30kr kontant för alla utom ungdom tom. 20 år inom kretsen.

Upplysningar   Per Jansson tel. 070-685 22 40