Tränings-OL 13 aug

  • 8 aug 2013

Tränings-OL i Björneborg nu på tisdag. Samling idrottsplatsen – skärm efter Degerforsvägen. Alla intresserade är välkomna att prova på. Start från kl. 17.00. Tre banor med olika längd och svårighetgrad. Upplysn. Lennart tel 27601