25-manna

  • 5 okt 2012

Nu är laget spikat hur vi springer, det blev några ändingar, se Koks lag längre ner. Nu drar det ihop sig. Lördag 6/10 drar vi iväg till Stockholm och springer världens största stafett. I år trodde vi att vi skulle ha svårt att få ihop ett lag. Men det var förvånadsvärt lätt då många anmälde sig frivilligt..antagligen tycker de flesta att det är riktigt roligt att delta. Klubben har valt ett annorlunda upplägg med att alla får ta sig till Stockholm på egen hand med samåkning med andra. Samma sak gäller boende. Se under Koknyheter för detaljerad info vad gäller ersättning. Vår ambition med att delta är att göra så bra som möjligt och ha en kul dag tillsammans.

25-manna arrangörerna förenklar hela tiden vad gäller anmälan osv. I år kan man springa med sin egen pinne, ni kommer att bli scannade på nummerlappen vid inpassering till startfållan. Sedan checkar dom av sportidentpinnen. Om någon springer med annan pinne kommer den att registreras mot nummerlappen. Vi kommer att ta med några reservpinnar för de som inte har någon. OBS! Bara en pinne en gång, man får absolut inte springa med samma pinne flera ggr.

Kok har med vindskydd och två vimplar varav vi sätter den ena vid tältet och den andra vid målfållorna. Mat får vi skaffa själva, ingen ersättning betalas ut.

Obs! Kom i tid till tävlingen.

Mer information kan ni läsa på 25manna.nu

PM

Inbjudan

Koks lag

För mer information kontakta Stefan tel 0706665870

eller mail stefan.gunnarsson@regionvarmland.se