medlemsavgift 2011

  • 15 feb 2011

Påminnelse ! Kassören uppmanar alla medlemmar som ännu inte betalt medlemsavgift att göra detta snarast.

Ungdomar till och med 20 år   100 kr/år

21 år och äldre         300 kr/år

Familjeavgift (ungdom -20 år)    600 kr/år

Stödjande medlem       200 kr/år

 

KOK´s     Bankgiro   794-7450

     Kassören