Tack alla Luslunkenarrangörer!!!!!

  • 27 sep 2010

Förutsättningarna var inte de bästa. Avverkning, utkörning och gallring har satt sina spår i tävlingsterrängen. Massor av regn har dränkt den. Det utlovade solskenet uteblev. I stället härskade en kall vind, till och med på det väl skyddade tävlingscentrum som vi byggt på Jaktskyttebanan.

Men resultatet blev som vanligt mycket bra. Än en gång har vi levt upp till vårt rykte som bra arrangörer. TC var väl sammanhållet och vi hade mycket hjälp av skyttarnas anläggningar. Terrängen överraskade de flesta positivt. Några (inte tillräckligt gamla) undrade varför vi inte varit i den tidigare. Förra årets arrangemang, Värmlandsserien, gick i samma marker, men ett nytt TC gav möjligheter att använda ”vildmarkerna” söder om Kvistmossvägen för fler löpare.

Mest beröm fick banläggarna. Benny Larsson och Leif Celander hade utnyttjat både svårlästa, detaljrika områden och de stora vägvalsskapande sankmarkerna så att det verkligen blev långdistanskaraktär. Även långsträckorna krävde mycket orientering för att hitta rätt stråk.

Något var förstås dåligt också. Framför allt deltagarantalet, som stannade runt 300. Med samma arbetsinsats kunde vi haft det dubbla. Alla funktionärer har säkert tänkt på någon detalj som kunde varit bättre. Kom ihåg den till nästa år och gör den bättre då!

Alla som varit funktionärer på olika håll har bidragit till det goda slutresultatet. Det är både mycket glädjande och ganska förvånande att så många lojalt ställer upp för klubben. En del vet man att man träffar på Luslunken, kanske den enda gången under året. Andra är med i många aktiviteter och löser två-tre uppgifter i taget. I båda fallen såväl nödvändigt som beundransvärt!

Jag framför mitt och KOK:s TACK till ER ALLA!

Yngve Johansson, tävlingsledare