DM medel /stafett 18-19/9

  • 14 sep 2010

Coachen Birgitta ger kokarna information under Läs mer

Till alla deltagare i DM – medel lördag den 18/9!

Samling i Persbergs by ca. 9 km öster om Filipstad längs riksväg 63.

För ev. samåkning och upplysningar kontakta  Birgitta tel. 55000

 

 

Till anmälda lag till Stafett-DM söndagen den 19 september 2010.

Samling: Edevi  IP, centralt i Edane. Vägvisning från RV 61 vid Furtan och Kallviken

Om någon vill ändra nedanstående löpordning maila eller ring senast torsdag kl. 18

Vid behov av samtransport och upplysningar kontakta  Birgitta tel. 55000

 

D 40 Gunnel Gillenäs, Lisbeth Celander, Heléne Svensson

H 50 Leif Celander, Stefan Gunnarsson, Christer Gillenäs

D 50 Annemarie Ericsson, Birgitta Johansson, Britt Gunnarsson

H 60 Runo Johansson, Christer Elfsberg