Tävingsinfo inför helgen

  • 9 sep 2010

10/9 Natt DM i Deje. Första start 21.30, Vägvisning från väg 62, norra infarten till Deje. Möjligt att springa Öppna banor. Uppl Stefan 0706665870

Lång-DM sön 12 sep. första start kl 11.00. Samling vid Nolby gård, vägvisning från Säffle centrum i korsningen Östra Storgatan-Sundsgatan. Upplysning Anne-Marie 070-200 98 13