Sprintträning tisd. 7/9 Kvarndammen

  • 5 sep 2010

Samling parkering norr om McDonalds. Start fr. 17.30. Upplysningar Jörgen 070-6413636.