En uppmaning + information Vindkraft

  • 29 jan 2010

I och med att vår vaktmästare gick bort uppmanas Kokare att hjälpa till med uppgifter för att avlasta stugsektionen och veteranerna. Läs mer vad ordföranden uppmanar oss....

HJÄLP TILL!

John bortgång har skapat en del problem, främst för Stugkommittén. Daglig tillsyn, veckostädning och mycket annat måste skötas av oss medlemmar, åtminstone under en övergångstid. Styrelsen kommer att överväga möjligheterna att få en lämplig anställd, inom den finansiering vi kan orka med. Men det kommer att ta tid.

 

Ett annat alternativ är att avveckla en del av den verksamhet som blivit "normal" under senare år. Uthyrningar till företag och enskilda har givit en hel del intäkter. De kommer till del att försvinna, så det är inget enkelt val.

 

Stugkommitténs medarbetare har tagit sig an alla uppgifter för att komma igång, men ALLA BEHÖVER HJÄLPA TILL LITET MER ÄN VANLIGT!

................................................................

Vindkraftutbyggnad i Långmarkenområdet

 

Enligt kommunens planering finns ett stort antal områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft inom kommunen. I några har projektering kommit en bit på väg. Områden vid Sätra och Ristjärn har omskrivits i pressen.

 

Nu har ett företag börjat planera för utbyggnad av 13 mindre eller 9 större snurror i Långmarkenområdet. Det är ju vår skid- och orienteringsterräng.

Några ifrån styrelsen har träffat projektledaren och fört en inledande diskussion. Vi tror att det ska kunna bli en lösning som tillfredsställer de synpunkter vi kan ha. Berörda markägare har redan tecknat vissa avtal, så det mesta talar för att det blir en utbyggnad.

 

Företaget - Wallenstams - kommer att annonsera i pressen om ett möte med allmänheten den 18 febr kl 1800 i HULTET. Du är välkommen dit. En macka och kaffe ingår.

 

Yngve