ÅRSMÖTE onsdag 27/1

  • 3 jan 2010

Vi startar vårt årsmöte kl 19.00 vid Hultet. Motioner och skrivelser ska vara styrelsen tillhandla senast 14/1 på mailadress kok.helene.svensson@bredband.net Efter årsmötet bjuder vi på fika Välkomna /Styrelsen