Ungdomsträning och Motions-OL 2/9

  • 31 aug 2009

OBS! Ändrad plats. Kvistmossvägen. Samling 300 met före delningen milen/16 Km. Sportident kommer att användas. Ungdomar samlas till 18.00 Banl Gillenäs