Avgift för träningarna i höst

  • 21 maj 2009

Från och med höstsäsongen kommer våra motions-/träningsorienteringar att kosta 20 kr för vuxna (D/H21-).

Allt fler av våra träningar genomförs på digitalutskrivna kartor med banpåtryck och med sportident stämplingsenheter. För att täcka framförallt utskriftskostnaden för kartorna, men också slitage och batterier för sportidentenheterna har styrelsen beslutat att införa en avgift på 20 kr per vuxen och träning från och med augusti.

Avgiften betalas på plats och hanteras av ansvarig för träningen.

För ungdomar och juniorer (t.o.m. D/H20) kommer träningarna även fortsättningsvis att vara gratis.