Underhållsarbete banorna

  • 8 maj 2009

Klubbladet KOK-HETT går ju en oviss framtid till mötes och därför presenteras arbetslagen och en kortfattad information alltså på detta sätt, nämligen på klubbens egen hemsida.

Eftersom några av lagbasarna och undertecknad inte har tillgång till Internet, så kontaktar jag dessa personligen.

Om någon i arbetslagen ser att något inte stämmer, så ber jag er höra av er till mig per telefon (141 57), jag har i skrivande stund inte tillgång till en färsk medlemsmatrikel. Hör även av er när det gäller önskemål och vid rapportering.

Som tidigare meddelats, så har markägarstrul inneburit att slutet av milbanan, från ca 7,8 km, samt hela 6:an från att den lämnar milen har ny sträckning. Dessa nya sträckningar berör två nya markägare och så länge dessa inte gett sitt tillstånd till att röja sly etc, så får berörda lag avvakta tills klartecken lämnas.

I övrigt är det samma typ av arbeten som ska göras, d v s framförallt sly och ljungröjning.

Det kan bli nödvändigt med andra förbättringar på vissa ställen, bl a har skogsmaskiner skadat banorna här och där mellan 5,4 och 7,2 km på milbanan, i så fall kontaktas berörda arbetslag.

 

Till slut.

Stort tack för det fina arbete som lagts på banorna och så hoppas vi på stor uppslutning även i fortsättningen.

 

Valter Hjort

 

Arbetslag

Arbetslagen som pdf-fil (47 kB). 

 

ELLJUSSPÅRET

Lennart Mikaelsson                 136 61

Jens Sundblad                             192 17

Roland Andersson                       195 51

Sven-Erik Sjöberg                      195 71

Christer Pertun                            521 05

Klemmet Högberg                       803 70

John ( vaktmästarn)                     560 06

 

10 KM-BANAN

2:a kilometern

Bengt Larsson                          310 30

Erik Larsson                               540 29

 

3:e kilometern

Jan Östman                               183 28

Thomas Sörebro                         897 00

Ingvar Hult                                  181 11

Lars Magnusson                          194 92

 

4:e kilometern

Benny Larsson                         828 62

Lars-Åke Gustafsson                  185 30

Ulf Gustafsson                             107 16

Steve Winqvist                            108 01

 

5:e kilometern

Valter Hjort                              141 57

Rolf Bäck                                   823 01

Nils Dåverhög                             163 82

 

6:e kilometern

Leif Fredberg                            800 02

Karl-Gustaf Bollh                        188 29

Per Fredberg                              800 02

 

7:e kilometern

Valter Hjort                              141 57

Bo Vadman                                182 83

Roland Öhman                            194 55

Stefan Månsson                          147 42

 

8:e kilometern

Sune Andersson                        802 03

Åke Bergström                           803 85

Björn Stake                                802 32

Christer Gillenäs                          802 15

 

9:e kilometern

Rune Bengtsson                       180 41

Staffan Sandberg                         812 82

Torbjörn Röös                            804 39

Jan Bengtsson                             510 04

 

16 KM-BANAN

Från 10 km-banan + 6:e kilometern

Bror Sundén                              800 42

Lars Sundén                                833 66

Tord Salenbäck                          162 07

Börje Müller                               178 73

Christer Elfsberg                         148 63

 

7:e kilometern

Nils Grann                                540 88

Rolf Steiner                                 560 18

Jonas Larsson                             127 13

Leif Larsson                                817 59

 

8:e kilometern

John-Åke Ericsson                   852 88

Rickard Ericsson                      41 17 16

Bo Svedjeby                               199 73

Pär Ericsson                                809 26

 

9:e kilometern

Lennart Johansson                   560 36

Åke Klaveness                          411 746

Jörgen Nilsson                            136 36

Benny Fredlund                           802 79

Mikael Salenbäck                       818 87

 

10:e kilometern

Bo Gustafsson                          800 68

Ulf Jangentorp                             128 12

Peter Johansson                          898 43

Lars-Åke Wahlstedt                    169 10

 

11:e kilometern

Hadar Igelström                       186 09

Carl-Åke Östlund                       806 25

Kalle Wickström                         104 43

 

12:e kilometern

Bengt Öberg                             179 43

Roland Erlandsson                      170 17

Åke Winqvist                              812 08

 

6 KM-BANAN

4:e kilometern

Rune Nyman                           411 868

Lars Nyman                                130 48

P-O Fallgren                               183 69

Harald Sandberg                         174 18

Gunnar Hagel                           41 11 56

Per Jernberg                               167 19