Banorna från träningen vid Cabby 16/4

  • 17 apr 2008

image: Banorna från träningen vid Cabby 16/4

I vackert vårväder startade glädjande ett femtiotal blivande orienterare och tillika rutinerade sådana vid Koks träning på Harbergets karta med start vid Cabby. Stefan Gunnarsson hade strängat tre olika banlängder med många kontroller och med elektronisk stämpling.

Klubben har propagerat tidigare med att värva nya medlemmar samt få igång Kokare som varit mindre aktiva de senaste åren. Den satsningen verkar slå väl ut och förmodligen lockar det än fler att komma igång.

 

Resultaten hittar du här.

 

Långa banan:

OL-träning 080416 Långa

 

Mellanbanan:

OL-träning 080416 Mellan

 

Korta banan:

OL-träning 080416 Korta